https://my.forms.app/bssportief/contact-form
Onderdelen & toebehoren
Bestuur
e-mail :
Voorzitter : Ronny Tordeurs Secretaris : Denayer Magda Penningmeester : Marie Christine Van Bael
Bestuursleden :  Boucquiaux Wim Borremans Eddy Van Deutekom Guy Lemagie Patrick ( Verantwoordelijke seingevers ) Vancauwenberghe Freddy